Đĩa phanh 220mm 3 lỗ dành cho xe điện

  • Đĩa 220mm 3 lỗ dùng sử dụng cho các loại động cơ xe điện 3 lỗ.
  • Đĩa dầy dặn. phay hình rất sắt nét gắn các loại động cơ xe điện rất đẹp nhé.

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Mã: 299000 Danh mục: