Lê Minh hỗ trợ đổi Sản phẩm mới miễn phí cho khách hàng trong trường hợp Sản phẩm bị bể vỡ, hỏng hóc, lỗi kỹ thuật khi nhận. Trường hợp lỗi do người dùng Lê Minh từ chối hỗ trợ.